Young MEA สู่เส้นทางอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยีน
พลังงานในโลกที่น่าอยู่กำลังจะอ่อนล้า  และหมดลง ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราใช้พลังงานตลอด  ถ้าเราไม่ร่วมมือกันอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างนานแสนนาน  เราคงจะไม่มีพลังงานใช้ ก็คงจะเกิดความวุ่นวายมาก  เยาวชนรุ่นใหม่ อย่างเรา มีความคิดใหม่ จะรักษ์พลังงานให้ยั่งยืนนานที่สุด   ปัญหาใหญ่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียว   และไม่สามารถแก้ไขได้ในหนึ่งวัน  เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขวันละนิด  คนละหน่อย  เราจะช่วยกันประหยัดและอนุรักษ์พลังงานได้มากเลยทีเดียว แค่เราไม่ใช้พลังงานมากจนเกินไป เราก็จะไม่ขาดแคลนพลังงานแล้ว เราจะร่วมมือกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเรา
  1. เครื่องปรับอากาศ เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากที่สุดในบรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยกัน ดังนั้นเราควรใช้เครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็น ตั้งอุณหภูมิไว้ที่  27-28 องศาเซลเซียล  พร้อมกับเปิดพัดลมตัวเล็ก ๆ ให้มีลมพัดผ่านร่างกาย ก็รู้สึกสบายได้  และประหยัดพลังงานได้ถึง  10-20%   ควรปิดเครื่องปรับอากาศหากไม่อยู่ในห้องนานเกินกว่า  1  ชม. ไม่ตั้งตู้เย็น, ไม่ปลูกต้นไม้ ,ไม่ตากผ้า, ไม่รีดผ้า , ไม่ต้มน้ำ ในห้องที่มีการปรับอากาศ เพราะความร้อนและความชื้นจะเพิ่มขึ้น จะทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก และสิ้นเปลืองไฟฟ้า
  2. ไม่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าในวันที่มีอากาศร้อน  ควรเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดไม่เกิน 4,500 วัตต์ น่าจะพอสำหรับบ้านทั่วไป  ,ตั้งอุณหภูมิน้ำไม่สูงจนเกินไป,  ใช้หัวฝักบัวชนิดประหยัดน้ำ
  3. โทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่ ยิ่งกินไฟมากขึ้น ควรคำนึงถึงความต้องการใช้งาน ,  อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้  เพราะ/โทรทัศน์จะมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยงภายในอยู่ตลอดเวลา  จะทำให้สิ้นเปลืองไฟ,  เลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบ  เปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศ, ไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไปและไม่เปลี่ยนช่องบ่อย เพราะจะทำให้หลอดภาพมีอายุสั้น  และสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยไม่จำเป็น
  4. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองไฟฟ้าสูงประเภทหนึ่ง  ควรเลือกซื้อรุ่นที่มีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ,ใส่น้ำพอเหมาะกับความต้องการ, ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน , ตัวกระติกภายใน อย่าใช้ของมีคมหรือฝอยขัดหม้อขูด ถ้าเป็นตะกรัน  ควรต้มด้วยน้ำส้มสายชูประมาณครึ่งกระติก   และแช่ค้างคืน รุ่งเช้าล้างออกด้วยฟองน้ำ   และต้มน้ำเปล่าทิ้งอีกครั้ง  ตะกรันที่ติดจะหยุดหมด
  5. การใช้เตารีดไฟฟ้าอย่างประหยัด  เราไม่ควรที่จะลดปริมาณความร้อนที่ใช้ในการรีดลง  แต่ควรรีดผ้าอย่างรวดเร็วที่ระดับความร้อนที่เหมาะสมกับความหนาและชนิดของผ้า , ควรเก็บผ้าที่รอรีดให้เรียบร้อยและให้ยับน้อยที่สุด, แยกผ้าหนาและผ้าบาง ควรเริ่มรีดผ้าบางก่อนหรือต้องการความร้อนน้อยก่อน จากนั้นจึงรีดผ้าที่ต้องการความร้อนสูงและควรเหลือผ้าที่ต้องการความร้อนน้อยส่วนหนึ่ง ไว้รีดตอนท้าย, ควรถอดปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด  3-4  นาที
เพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดเดียว  เราก็จะช่วยโลกนี้มีพลังงานอยู่ต่อไปได้อีกนาน มาร่วมมือกันเถอะ  ร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัด  ช่วยเศรษฐกิจบ้าน เศรษฐกิจของชาติของเรา