เชิญน้องๆร่วมกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น Cover เพลง Youngmea
รับสมัครถ่ายรายการฯ "ทำดีตามรอยพ่อหลวง"
    
เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา

รายการ Young MEA Dee Mission  ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมกันเป็นพลังคนรุ่นใหม่สานต่อแนวพระราชดำริ ด้วยการ “ทำดี ตามรอยพ่อหลวง” ณ โครงการชั่งหัวมัน  ตามพระราชดำริ ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  ในวันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔
    
โดยเปิดรับสมัครน้องๆ อายุ ๑๔ - ๒๔ ปี จำนวน ๕ คน
น้องๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกและดูแลพืชผักปลอดสารพิษต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็น หน่อไม้ฝรั่ง  มะเขือเทศ  พริก เป็นต้น  พร้อมช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตเข้าสู่ตลาด 
และมารู้จักกับพลังงานสะอาดที่ผลิตพลังงานทดแทนกระแสไฟฟ้ากับ “ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า”

ขั้นตอนการสมัคร: ให้น้องๆส่งรายละเอียดส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - ชื่อ- นามสกุล
    - ชื่อสมาชิกเว็บไซต์ Young MEA
    - อายุ
    - E-mail
   - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
แล้วส่งมาที่อีเมลล์ deemission@youngmea.com แล้วทางพี่ทีมงานจะติดต่อกับไปจ้า

รีบสมัครกันเข้ามานะคะ จะได้ไปร่วมทำความดีร่วมกัน
 
**หมายเหตุ  น้องๆ ที่ได้รับคัดเลือก ทางทีมงานจะโทรศัพท์ไปหาน้องๆ  
                      เพื่อพูดคุยรายละเอียดและนัดหมายน้องๆ ในการไปขึ้นรถที่ กฟน. เพลินจิต 
                      (อยู่ตรงรถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม)

รับสมัครน้องๆ สมาชิก เข้าร่วมฝึกฝน และเพิ่มเติมความรู้ด้านงาน Presentation กับกิจกรรม
Young MEA : Flash & Animation
รับสมัครน้องๆ อายุระหว่าง 13 - 17 ปี จำนวน 30 คน

คุณสมบัติที่จำเป็น
1. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้พอสมควร
2. ใช้งานโปรแรกม Adobe Flash ได้ ในระดับพื้นฐาน
3. ใช้งานโปรแรกม Adobe Photoshop ได้ในระดับพื้นฐาน

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ตุลาคม 2554 ( เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ )
สถานที่ NET Design สาขาสยามสแควร์

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้น้องๆสมาชิกที่สนใจฝึกฝนพัฒนาความรู้ตนเองในช่วงปิดเทอม
และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ขั้นตอนการสมัคร: ให้น้องๆส่งรายละเอียดส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้
    - ชื่อ- นามสกุล
    - ชื่อสมาชิกเว็บไซต์ Young MEA
    - อายุ
    - E-mail
    - เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
    - ชื่อกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม
แล้วส่งมาที่อีเมลล์ deemission@youngmea.com แล้วทางพี่ทีมงานจะติดต่อกับไปจ้า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 กันยายน 2554  และประกาศรายชื่อทางเว็บไซต์ www.youngmea.com ในวันที่ 20 กันยายน 2554รับสมัคร เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน รุ่นที่ 7

มาแล้วครับ มาแล้ว กิจกรรมต่อเนื่องที่น้องๆรอกันมาทุกปี
“ เยาวชนรักษ์ป่าชายเลน กับการไฟฟ้านครหลวง รุ่นที่ 7 ”
ปี นี้กฟน. จะพาน้องๆ ไปศึกษาธรรมชาติ และปลูกป่าชายเลนกันที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัด ชลบุรี ในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2554

กติกายังคงเหมือนเดิม เพียงน้องๆ วาดรูประบายสี ใส่จินตนาการในหัวข้อ “  เรารักษ์ป่าชายเลน ” ลงบนกระดาษขนาด 5 * 7 นิ้ว หรือโปสการ์ด พร้อมคำบรรยาย ชื่อ – นามสกุล อายุ เบอร์ติดต่อกลับ

แล้วส่งมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

รับผลงานของน้องๆ อายุ 8 – 12 ปี คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน
รับผลงานตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2554

ประกาศรายชื่อน้องๆที่เข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 25 กันยายน 2554 ทาง www.youngmea.com
 
หมายเหตุ  น้องๆที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2554 พร้อมผู้ปกครอง มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางกรรมการจะคัดเลือกรายชื่ออื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทน
รับสมัครน้องร่วมเรียนรู้นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอุโมงค์ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดิน
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555
เวลา 8.30-18.00 น.
ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต


รับสมัครน้องร่วมเรียนรู้นวัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและอุโมงค์ส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดิน
วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2555
เวลา 8.30-18.00 น.
ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่เพลินจิต


เตรียมตัวให้พร้อม กิจกรรมใหม่ และของรางวัลชิ้นใหญ่ กำลังจะมา!!!! พบกันเร็วๆนี้ข้อควรปฏิบัติ  
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีโรคประจำตัว กรุณานำยาประจำตัวติดตัวมาด้วย และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า 
  2. กรุณาเตรียมกระเป๋าหรือถุง สำหรับใส่ของที่ระลึกที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3. ทีมงานจัดกิจกรรมจะประสานยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ หากมีข้อสงสัยโปรดสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง โทร. 02-256-3593 และ 081-584-8180 (ในเวลาราชการ)

กำหนดการ
Young MEA ชวนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560
เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สวนป่า กฟน. บริเวณคุ้งบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
-----------------------------------------------

08.00-08.30 น.        ลงทะเบียน ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
08.30-09.00 น. พิธีเปิด 
09.00-10.00 น. เดินทางไป ตำบลบางกอบัว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
10.00-10.30 น. เบรคอาหารว่างช่วงเช้า
10.30-11.10 น. ฐานกิจกรรม 1 การดูแลรักษา  การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดิน เพื่อทำปุ๋ยและออกซิเจน
11.10-12.00 น. ปลูกต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อม ในสวนป่า กฟน.
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-13.40 น. ฐานกิจกรรม 2 การรักษาแหล่งน้ำ การบำบัดน้ำ และการใช้น้ำ
13.40-14.20 น. ฐานกิจกรรม 3 การจัดการขยะ การกำจัดขยะและใบไม้แห้ง 1A3R
14.20-14.40 น. เบรคอาหารว่างช่วงบ่าย
14.40-15.20 น. ฐานกิจกรรมที่ 4 การ DIY ทำง่ายใช้คล่อง
15.20-16.00 น. ฐานกิจกรรมที่ 5 แนวอาชีพในชุมชน
16.00 น.     สรุปกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------          
( กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม )


ประกาศผลรายชื่อน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
YoungMEA ชวนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560


กลุ่ม 1 ส้มจี๊ด
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1ปริชญา    เชาวปราชญ์ขันติ 
2กรชนก อาจคงหาญ 
3ขวัญชนก    ฐิตวรรณโณเนตร์ 
4ฐิติรัตน์ บุญเปรม 
5ธนกร ต่อสิริกุลชัย 
6นภัสชล สมณกิจ 
7ปกรณ์เกียรติ    กระทุ่มทอง 
8พงศนาถ รัตนคำ 
9พีมิตา    เมธาพิทักษ์วงศ์ 
10ภัณฑิรา    พนาศุริยสมบัติ 
11ภูรี โลหะประดิษฐกร 
12รัฐศรัณย์    ชัยมงคลตระกูล 
13ศุภิสรา พรมพิลา 
14สุมิณธรา ศรีสว่าง 
15อัครวิชช์    เกียรติ์กิจไพศาล 
   
กลุ่ม 2  แดงซ่า
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กชรัตน์ เดชะปัญญา 
2กัณฑ์ ชูเสน 
3จรินญา กุลวงศ์ 
4ณัฐนรี ศรีอภิรัฐ 
5ธนวัต สรธัญวงศ์ 
6นิธิศ เจริญวิทยวรกุล 
7ปวิชญา กระทุ่มทอง 
8พรนัชชา สมณกิจ 
9ภคภรณ์ พุกะทรัพย์ 
10ภาณิศา บุญเจริญสมบัติ 
11ภูวัฒน์ คงอนันต์ 
12ราชสีมา จงจิตร 
13กัลฐกร หลั่งหอม 
14อนงค์ลักษณ์ ศรีริรมย์ 
กลุ่ม 3 เหลืองแซ่บ
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กนกอร พานิชการ 
2สัณหพลวัช พุกะทรัพย์ 
3จันทรัสม์ สมมาตย์ 
4ณิชกานต์ กมลเวคิน 
5ธีร์ปพล    เชาวปราชญ์ขันติ 
6นิธิศ วัฒนสินธุ์ 
7ปวีณ์นุช ชาญชัย 
8พรปวีณ์ ศรีวสุมดี 
9ภภัสสร ทรงธัมจิตติ 
10ภูริชช์ อินเทพ 
11มาวันทา โรจนประภา 
12วชิรศักดิ์    เกียรติ์กิจไพศาล 
13สิทธา รักเกียรติสกุล 
14อนัญญา พันธะราช 
กลุ่ม 4 ม่วงเท่
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กรกฎ บุญเปรม 
2กัลยกร เกษงาม 
3ฐนกร สมมาตย์ 
4ณิชาภา ธาดารัตนมงตล 
5เธียรวิชญ์ ศรีตองอ่อน 
6นิภาพร เวฬุวนารักษ์ 
7ปาณิศา รักเกียรติสกุล 
8พรรณิภา ใจเอื้อ 
9ภัคจิรา    พนาศุริยสมบัติ 
10ภูริทัต เนตรนิยม 
11รวิพร สัลเลขวิทย์ 
12วรรณพร รักวิรุฬห์ 
13สิปปภาส ปานสมัย 
14นางสาวอรปภา พรหมวงษ์ 
กลุ่ม 5  เขียวสตรอง
ลำดับชื่อ-นามสกุลหมายเหตุ
1กลทรรศ กัลยาจิตร์โกศล 
2ธันยพร ศรีผ่าน 
3วาณี วงษ์เอกอินทร์ 
4ทวีศักดิ์ กลิ่นธูป 
5นายอทิเดช  วิระมิตรชัย 
6นางมนชนก อิ่มกลม 
7นางสาวภัทรวดี ป้อมแก้ว 
8นางสาวนวลจันทร์ แซ่จัง 
9นางเบ็ญจมาศ แสงหิรัญ 
10นางวันเพ็ญ จิระภัทรศิลป์ 
11นางพรนิภา ตั้งพูนสิน 
12นางสาวโชติกา แซ่ลิ้ม 
13นางสาวอารียา สวยกลาง 
14น.ส. ศิริลักษณ์ ประสพสมบูรณ์ 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064151_301YoungMEAAcoustic.mp3
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064201_301YoungMEAGuitarSolobacking.mp3
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064225_302YoungMEABackingtrack.mp3
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064235_302YoungMEA.mp3
เนื้อเพลง
180622075158_3YoungMEA2ndLyric.docx

เนื้อเพลง
180622075158_3YoungMEA2ndLyric.docx
ประกาศผลเลข Lotto กับ Young Mea

ประกาศผลเลข Lotto กับ Young Mea
ประกาศผลกิจกรรม ”ประกวดบิลค่าไฟ บ้านประหยัดพลังงาน“

ของรางวัลที่ได้รับเป็น "กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน จำนวน 30 รางวัล "

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลเป็น "กระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน" 
จำนวน 30 รางวัล

                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

 

นิภา ฉายารัตนศิลป์

 

2

 

นาย ภัฏ ไตรพรพัฒนา

 

3 นางสาวปภาดา ไตรพรพัฒนา 
4 ด.ญ. ณฤดี ไตรพรพัฒนา 
5 วรลภย์ ศรีชัยนนท์ 
6 อมรสิริ สินกั่ว 
7 ปริยา  ณรงค์พันธ์ 
8 ปนัดดา วันสุดล 
9 ณัฐวิมล เลิศวิเชียร 
10 นิศรา ตุลยากำจาย 
11 พรทิวา มั่นเหมาะ 
12 วีรภัทร คำแก้ว 
13 วัชรพล จันทร์ผูก 
14ปิ่นขวัญ จันทร์สิน
15สุธาดา บัวแอสอัด
16ณัฐภูมิ บัวดก
17อนุชา สถานทรัพย์
18ปรัชญา รัตนสุวรรณโชค
19อาทิตยา ตุลาทอง
20รัฐภูมิ พรหมศร
21ภัทรตราพร บุญทรง
22มุกธิดา มงคลงามเจริญ
23พรทิพย์ บุญชาญ
24อัจฉรา บัวศรี
25พัณณิตา ใจยงค์
26อรปภา ทรัพย์พยา
27มันตรินี  คำเพ็ชร์
28พีรพัฒน์  ปราณีชน
29ศิริลักษณ์  มานะเจริญลาภ
30กิตติธัช สวัสดิ์ศรี


                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

 

ศิริลักษณ์  มานะเจริญลาภ

 

2

 

บุษกล  บุษบา

 

3 นริศฏาภรณ์  พุทธพูลตระกูล 
4 กิตติธัช สวัสดิ์ศรี 
5 วรลภย์  ศรีชัยนนท์ 
6 พีรพัฒน์  ปราณีชน 
7 ณรงค์ฤทธิ์  บัวใหญ่ 
8 วรลภย์ ศรีชัยนนท์ 
9 ทวีศักดิ์  กลิ่นธูป 
10 พิมพ์พรรณ  ฟูสินพัฒนะ 
11 ภคพรชนก สละกลม 
12 อานัส   แสงคง 
13 กุลธิดา อ่อนนิ่ม 
14ณฤดี ไตรพรพัฒนา
15จิรายุทธ อยู่เป็น
16พุทธภูมิ เจริญสุข
17ภูดิศ ประเสริฐดี
18บัณฑิตา เกิดทรัพย์
19ปันจารีย์ วิเชียร
20พิริยาภรณ์ จันทร์ดาสุธรรม
21กฤษฎา ชัยดวง
22พีรวัส อาขุบุตร
23ปวิชาญา เขียวทับ
24เทพพนม มาลาเพ็ชร
25เพียงลดา สุขศิริ
26อมรวดี ศรีประดู่
27นัฎกร พิมพา
28พลอยนภัส ชมภูศรีจิระโชติ
29ภัทรมน ศรีจินดา
30รุ่งอรุณ ดวงนิล


ประกาศผล ผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ภาพถ่ายเยาวชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"


                          

ลำดับ

รหัส

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

1

 

วรลภย์ ศรีชัยนนท์

 

2

 

กรวีร์ ศรีชัยนนท์

 

3 ชนัญชิดา แสงฟ้า 
4 ศิริลักษณ์ มานะเจริญลาภ 
5 พีรพัฒน์ ปราณีชน