หาดทรายหายไปไหน ... สู่คำตอบ “ สำนึกพลเมือง ”
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ไม่ได้ทำให้เด็กโตขึ้นแบบมีคุณภาพ แต่โตแบบแยกส่วน และมีไม่น้อยที่ยังสนใจ “เรื่องตัวเอง” เหล่านี้ไม่ได้อยู่ที่ “ตัวเยาวชน” หากอยู่ที่ตัวกระบวนการ และ “วิธีการ” ที่ไม่ได้บ่มเพาะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาส

ถ้าจะหยุดโลกร้อน ต้องหยุดใช้พลังงานฟอสซิล
น้ำมันทรายของแคนาดาจะต้องถูกทิ้งไว้ใต้ดิน เช่นเดียวกับแหล่งน้ำมันใต้ทะเลอาร์กติก รวมถึงถ่านหินส่วนใหญ่ในโลกที่จะต้องถูกทิ้งไว้เช่นนั้นโดยไม่นำมาใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 2 องศา

บทความเรื่อง โลกร้อน เพราะป่าหมด
ปัจจุบันโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีต่างๆ มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น “ มนุษย์ ” เราต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก ต้องการความสบาย 

บทความเรื่อง ภัยเงียบแสนร้ายที่คาดไม่ถึง
“มลภาวะทางอากาศ” ที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีมันได้หากยังต้องหายใจอยู่ จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ทั่วประเทศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พบว่า อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนี้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก


มลพิษทางเสียงกับผลกระทบต่อสัตว์ป่า
ราว 10 ปีก่อน Kurt Fristrup นักวิทยาศาสตร์อาวุโสประจำหน่วยอุทยานแห่งชาติ ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียงขนาดเท่าวิทยุสื่อสารทั่วอุทยานแห่งชาติกว่า 600 จุด เขาระบุว่าไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ติดตั้งวิทยุเอาไว้แล้วไม่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง...

บทความแปลสิ่งแวดล้อม
E-Waste Creates Economic, Environmental Problem for Developing Nations ขยะอิเล็คทรอนิคส์เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในประเทศกำลังพัฒนา

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปะการังเทียมคืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม
เมื่อกล่าวถึงปะการังเทียมแล้ว หลายๆท่านคงจะทราบดีว่ามีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลเพียงใด เช่น เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งทดแทนประชากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ เป็นแหล่งตกปลา ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และอื่นๆ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน
ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ ทั้งภายในประเทศและในท้องถิ่นมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่ม มากขึ้น ในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม (ที่มนุษย์สร้างขึ้น) กลับเพิ่มมาแทนมากขึ้นเป็นลำดับ

พลังงานความร้อนใต้พิภพ
โดยปกติแล้วอุณหภูมิภายใต้ผิวโลกจะเพิ่มขึ้น ตามความลึก กล่าวคือยิ่งลึกลงไป อุณหภูมิจะยิ่งสูงขึ้น และในบริเวณส่วนล่างของ ชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือที่ความลึกประมาณ 25-30 กิโลเมตร

RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก