ประกาศรายชื่อ น้องที่ส่งบิลค้าไฟเข้ามาร่วมสนุก  
"กดคลิ๊ก" เข้าเช็ครายชื่อกันได้เลยค่ะ!

ประกาศรายชื่อน้องๆ ร่วมสนุกกับกิจกรรม แบบเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 1   
รวมสนุกกับเราโดย ดูบทเรียนผ่านทาง คลิปวิดีโอ และทำแบบทดสอบ ตั้งแต่ วันที่เริ่ม - 31 ส.ค. 2561

ประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่ได้รับรางวัลกับโครงการ 15 คำถามชิงรางวัล กับยังเอ็มอีเอ
ประกาศรายชื่อน้องๆ คนเก่งที่ได้รับรางวัลกับโครงการ 15 คำถามชิงรางวัล กับยังเอ็มอีเอ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม..


ลำดับ

 

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ลำดับ
ที่ได้

ของรางวัล

หมายเหตุ

15625348ฉัตรชัย ปวุฒิพันธุ์ชนะเลิศ1จักรยานพับได้ 1 รางวัล
มูลค่า 10,000 บาท
 
25523833ภาคิน กัศยปสุวรรณรองชนะเลิศ1Sumsung Galaxy Tab3 7"
2 รางวัล ๆ 4,500 บาท
 
3105808009ณัฐสิมา ก้อพิทักษ์2
43625670เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ชมเชย1Talking Dict
3 รางวัล ๆ 3,500 บาท
 
5145808006นายโสภณ จันทร์นพเก้า2
65410387บุญยวีร์ วงษ์ภัทรโรจน์3
7165808004สกุลกาญจน์ ยาคล้ายปลอบใจ1เสื้อยืด 10 รางวัล 
8520909ธนัชชา เสรีวรวิทย์กุล2
9723656จิรศักดิ์ กุลวงศ์3
10910456บุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์4
111126135สิทธา รักเกียรติสกุล5
121223796ภคพร กัศยปสุวรรณ6
131525111ชวนันท์ ผาอินทร์7
141820545กษิดิศ นำรุ่งโรจน์8
152319234ปัณณภัสร์ จิระพงศ์วิภาส9
162419241ปัณณรัตน์ จิระพงศ์วิภาส10
17285585ธีรภพ ศรีวสุมดีรางวัลปลอบใจ1กระเป๋าผ้า 10 รางวัล 
1835126ภิรญา กีรติศรีดำรง2
193723720ธัญพิศิษฐ์ จิตพิไล3
204013574ปัณณพร ต๋าคำชัย4
21439475วรรณศิริ สุนเลี้ยง5
224826026กัณฑ์ ชูเสน6
23503070เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม7
24513036ภัทรภณ ฉายารัตนศิลป์8
25585807007สุธิดา บัวคอม9
26722239ภูวิศ เจริญพานิช10
ลำดับ

 

รหัส

ชื่อ - สกุล

รางวัล

ลำดับ
ที่ได้

ของรางวัล

หมายเหตุ

15625348ฉัตรชัย ปวุฒิพันธุ์ชนะเลิศ1จักรยานพับได้ 1 รางวัล
มูลค่า 10,000 บาท
 
25523833ภาคิน กัศยปสุวรรณรองชนะเลิศ1Sumsung Galaxy Tab3 7"
2 รางวัล ๆ 4,500 บาท
 
3105808009ณัฐสิมา ก้อพิทักษ์2
43625670เจตน์ ตันติวณิชชานนท์ชมเชย1Talking Dict
3 รางวัล ๆ 3,500 บาท
 
5145808006นายโสภณ จันทร์นพเก้า2
65410387บุญยวีร์ วงษ์ภัทรโรจน์3
7165808004สกุลกาญจน์ ยาคล้ายปลอบใจ1เสื้อยืด 10 รางวัล 
8520909ธนัชชา เสรีวรวิทย์กุล2
9723656จิรศักดิ์ กุลวงศ์3
10910456บุญเกียรติ์ วงษ์ภัทรโรจน์4
111126135สิทธา รักเกียรติสกุล5
121223796ภคพร กัศยปสุวรรณ6
131525111ชวนันท์ ผาอินทร์7
141820545กษิดิศ นำรุ่งโรจน์8
152319234ปัณณภัสร์ จิระพงศ์วิภาส9
162419241ปัณณรัตน์ จิระพงศ์วิภาส10
17285585ธีรภพ ศรีวสุมดีรางวัลปลอบใจ1กระเป๋าผ้า 10 รางวัล 
1835126ภิรญา กีรติศรีดำรง2
193723720ธัญพิศิษฐ์ จิตพิไล3
204013574ปัณณพร ต๋าคำชัย4
21439475วรรณศิริ สุนเลี้ยง5
224826026กัณฑ์ ชูเสน6
23503070เก็จแก้ว เรืองด้วยธรรม7
24513036ภัทรภณ ฉายารัตนศิลป์8
25585807007สุธิดา บัวคอม9
26722239ภูวิศ เจริญพานิช10RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก