สําหรับใครหลายๆ คน ที่วาดฝันเอาไว้ว่าเมื่อเรียนจบอยากเข้าเมืองหลวง ทั้งหางานทํา เรียนหนังสือ หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่ที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยสูง มี แสง สี ตื่นตา
ตื่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนแล้วละก็!! หยุดคิดสักนิด!! เพราะภายใต้ความสวยงามที่ทันสมัยนั้นกลับมีภัยเงียบแอบจ้องจะทําร้ายสุขภาพของผู้ที่มาเยือนอยู่ตลอดเวลา 

ซึ่งหนึ่งในนั้น เห็นทีจะเป็น “มลภาวะทางอากาศ” ที่ไม่มีใครสามารถหลีกหนีมันได้หากยังต้องหายใจอยู่ จากข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเมืองใหญ่ทั่วประเทศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พบว่า อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนี้อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก เพราะสภาพอากาศที่มีความเข้มข้นของสภาพมลพิษเกินเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงต้องไม่เกิน 100 ส่วนในพันล้านส่วน เพราะเมื่อเกินก็จะทําให้มีผลต่อการทําลายเยื่อบุระบบทางเดินหายใจ ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และทําให้เกิดโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ ยิ่งประกอบกับการได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยต่ํากว่า 2.5 ไมครอนด้วยแล้ว
 
สถานที่ที่เรามักพบว่ามีมลภาวะทางอากาศ ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนเมือง ย่านธุรกิจ ที่เหล่านี้มักเป็นแหล่งที่มีการจราจรคับคั่ง ทําให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองและควันดําในระดับที่สูงมากเกินขีดที่ร่างกายจะทนได้ 
แถมตอนนี้ในเมืองใหญ่ๆเองยังเกิดแก๊สเสียต่างๆที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของเราทั้งสิ้น 

หากหายใจรับสารเหล่านี้เข้าไปมากๆจะมีผลกระทบอะไรกับร่างกายของเรา ??? 
อันดับแรก จะป่วยเป็นโรคติดเชื้อในหลอดลมและปอดได้ง่าย ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ระบบทางเดินหายใจของคนเราจะมีเยื่อบุผนังหลอดลม ซึ่งเยื่อบุนี้คอยดักจับเชื้อโรคที่เราหายใจเข้าไป ฉะนั้น ถ้าเราสูดเอาฝุ่น ควันดํา และแก๊สเสียต่างๆ เข้าไปในปริมาณมากๆ สิ่งแปลกปลอมดังกล่าวจะระคายเคือง และทําลายเยื่อบุเหล่านี้ ทําให้หน้าที่ของมันเสียไป แล้วจะเกิดอะไรขึ้นละ...ก็จะทําให้ป่วยด้วยโรคหวัด โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้ง่ายกว่าปกติ ต่อมาก็จะเป็นโรคหลอดลมตีบแคบและถุงลมปอดโป่งพอง เกิดจากการระคายเคือง หรือการติดเชื้อในเยื่อบุของหลอดลมนานๆ ทําให้หลอดลมเกิดการตีบแคบ การหายใจลําบากเหมือนกับที่พบในคนที่เป็นโรคหืดเลยทีเดียว แถมถุงลมที่เคยยืดขยายและหดได้ ก็จะเสียสภาพไปกลายเป็นถุงลมโป่ง การฟอกเลือดจะเสียไปด้วย ส่งผลทําให้เป็นคนเหนื่อยหอบง่าย ไม่สดชื่นแจ่มใสเหมือนแต่ก่อน…ยิ่งคนที่มีอาการของโรคหัวใจ หืด อยู่แล้วถ้ามาเจออากาศที่มีฝุ่นควันดํามากๆอาการจะยิ่งกําเริบและทําให้ตายเร็วและง่ายกว่าเดิมมาก เพราะอะไรรู้ไหม...ก็เพราะว่าระบบหายใจหรือการไหลเวียนของเลือดล้มเหลวนั้นเอง ถ้าไม่ป้องกันตัวเองดีๆโรคมะเร็งจะถามหาคุณได้ เนื่องจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปล่อยควันเสีย ซึ่งมีสารที่เรียกชื่อว่า เบนโซไพรีน ออกมาด้วย สารตัวนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทําให้สัตว์ทดลองเป็นมะเร็งปอดได้ และนักวิทยาศาสตร์เองก็สังเกตว่าคนในเมืองมีอัตราการเป็นมะเร็งในปอดสูง
กว่าคนชนบท ยิ่งเมืองที่มีมลพิษมากยิ่งมีคนเป็นมะเร็งปอดมาก โดยที่คนเหล่านี้ไม่ได้สูบบุหรี่ อันเป็นสาเหตุก่อมะเร็งที่สําคัญ แต่มลพิษในอากาศก็ทําให้เป็นมะเร็งปอดได้ 
แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรเป็นตัวบั่นทอนให้ชีวิตคนที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่สั้นลง ตามข้อมูล
ของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตัวการที่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศที่สําคัญ คือ รถยนต์ โดยเฉพาะรถเมล์ทั้งใหญ่และเล็ก รถบรรทุก และคนทั่วไปที่ขยันนํารถส่วนตัวออกมาใช้เพื่อความ
สะดวกสบายของตัวคุณเองแต่กลับเป็นการทําร้ายร่างกายของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว 
 
เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับมลพิษ สิ่งเดียวที่จะเป็นการป้องกันตัวเองได้ดีที่สุด
คือ การดูแลรักษาตัวของเราเอง ด้วยวิธีง่ายๆต่อไปนี้ 
 
สําหรับคนทํางานออฟฟิต หรือมีบ้านอยู่ในแหล่งที่มีมลพิษมาก ต้องปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดไม่ให้มลพิษอากาศเข้ามาสะสมในอาคาร หากมีเครื่องฟอกอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศที่สามารถกรองอากาศได้ ให้เปิดใช้งาน และสําหรับผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาโรคหัวใจ โรคปอด โรคหอบหืด รวมทั้งเด็กเล็กที่ภูมิต้านทานน้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุด ควรป้องกันและดูแลตัวเองให้ดี และควรหลีกเลี่ยง
การไปทํากิจกรรมนอกอาคารหากไม่จําเป็น แต่หากมีความจําเป็นต้องไปทํากิจกรรมนอกอาคาร ก็ควร
สวมหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ หรือสวมหน้ากากผ้าชุบน้ําให้ชุ่ม แล้วปิดจมูกเพื่อกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก สวมแว่นตาเพื่อปกป้องดวงตาจากลมและหมอกควัน ที่สําคัญ...หลีกเลี่ยงการออกกําลังนอกอาคารในช่วงที่มีหมอกควันมาก เพราะจะเป็นอันตรายต่อปอดในระยะยาวมากกว่าเป็นผลดีต่อร่างกาย

แหล่งที่มา : reo3

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 0 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก