สองเด็กเก่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ผู้หญิงอยู่ ม.3 ผู้ชายอยู่ ม.6 สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม ผอ.ชมครูเก่ง นักเรียนชายสอบติดแพทย์ มอ. แต่อาจไม่เพราะอยากเรียนคณิตฯ โดยตรง ส่วนผู้หญิงพ่อแม่เป็นครูทั้งคู่ ก่อนสอบเรียนพิเศษแค่ที่เดียว...

ที่โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อ.เมืองสุราษฎร์ธานี นายเจนจัด ภักดีไทย ผอ.โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ได้แสดงความยินดีชื่นชม นายเสรี วนานิยกุล หรือก้อง นักเรียนชั้น ม.6 และ น.ส.ศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ หรือจีจี้ นักเรียนชั้น ม.3 ที่สามารถทำผลการสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และมารดาของ น.ส.ศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ ร่วมแสดงความยินดี

นายเจนจัด กล่าวว่า ถือว่าเป็นความสำเร็จของโรงเรียนในระดับหนึ่งที่นักเรียนทั้ง 2 คน สามารถสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ต้องขอชื่นชมครูอาจารย์ที่จัดระบบการเรียนการสอนได้ดี ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน นายเสรี หรือก้อง วนานิยกุล นักเรียนชั้น ม.6 ขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.3 ก็สามารถสอบขั้นพื้นฐาน O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม และที่ผ่านมาได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะการเข้าแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และเป็นตัวอย่างแก่น้องๆ นักเรียน ส่วน น.ส.ศิริพิชญ์ ทิพย์สุวรรณ นั้น ต้องขอชื่นชมครอบครัวที่พ่อแม่เป็นครูทั้งคู่ และมีวิธีการเลี้ยงดูบุตรสาวให้มีวินัยในการเรียน โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นเรียนจนสามารถทำคะแนนได้เต็ม 100

ขณะที่นายเสรี นักเรียนชั้น ม.6 กล่าวว่า ตนเองเรียนอยู่สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 ซึ่งในการสอบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O-NET ไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรมากมาย แต่เน้นการเก็บรายละเอียด ทำความเข้าใจในชั้นเรียน และทบทวนวิชาเรียนอยู่เสมอ โดยก่อนหน้านี้สามารถสอบ คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ แต่ไปเพียงรอบสัมภาษณ์เท่านั้น เนื่องจากตนเองอยากศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์มากกว่า และขณะนี้สามารถสอบชิงทุน พสวท.ม.วลัยลักษณ์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณได้จนถึงปริญญาเอก

ด้าน น.ส.ศิริพิชญ์ นักเรียนชั้น ม.3 กล่าวว่า ตนเองเป็นนักเรียนในโครงการ EST วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.94 ซึ่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ได้ 100 คะแนนเต็มนั้น ตนเองรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถทำได้ ที่ผ่านมาเน้นสนใจที่ครูสอนในชั้นเรียน และทบทวนวิชาเรียน โดยลงเรียนพิเศษนอกเวลาเพียง 1 แห่งเท่านั้น ไม่ได้เน้นพิเศษอะไร แนะในการสอบไม่ได้มีการติวพิเศษช่วงก่อนสอบแต่อย่างใด และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์ แม้ว่าพ่อแม่จะเป็นครูทั้งคู่ก็ตาม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 0 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก