เยาวชนคนเก่งแชมป์เล่านิทาน


นักเรียนระดับ ชั้น ป.4 โรงเรียน สาธิตกรุงเทพธนบุรี โดยประกอบด้วย ด.ช.ปุญญ เลี้ยงอำนวย ด.ช.อัศวิน เอื้ออารีย์จิต ด.ญ. ณัชชา ลิมป์ศิริวรารักษ์ ด.ญ.กัญญ์พรภัสร์ ดวงสิทธิสมบัติ และ ด.ญ.ภิชญา รอกสุวรรณ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ประเภททีม 3-5 คน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นป.4-6

หัวข้อนิทาน “ตู้พอเพียง” ในโครงการปิ่นมาลาวิชาการ “เอกาทศวิชา เสริมสร้างปัญญาวุฒิ ครั้งที่ 2” เข้ารับโล่และประกาศนียบัตรจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่นานนี้ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ที่มา : https://www.khaosod.co.th/lifestyle/news_756892

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 0 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก