แม่ทัพน้อยที่ 4 ร่วมมอบทุนการศึกษา แก่เยาวชน “โครงการคนดีคนเก่ง” จังหวัดชายแดนภาคใต้


( 8 กุมภาพันธ์ 2561 )  เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี      กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับเครือข่ายมวลชนในพื้นที่ ได้แก่เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง, เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ, เครือข่ายพยาบาลรักบ้านเกิดแทนคุณแผ่นดิน และเครือข่ายเยาวชนทำดีมีอาชีพ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการคนดีคนเก่ง (โครงการที่ 3) จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีพลโท เกื้อกูล อินนาจักร แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้


สำหรับโครงการคนดีคนเก่งได้จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่มีผลการเรียนดี และความประพฤติที่ดีปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 มีจำนวนนักเรียน จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 552 คน ,โครงการที่ 2 จำนวน 290 คน และโครงการที่ 3 จำนวน 110 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือเยาวชนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


เด็กชาย นพรัตน์ ดาวกระจาย นักเรียนจากโรงเรียนบ้านบาละ ได้กล่าวว่า ในนามผู้แทนของเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา  ผมรู้สึกภูมิใจ และดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งพื้นที่ ที่มีความสวยงามมีสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม และเมื่อกระผมเรียนจบผมจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง เพื่อให้สังคมน่าอยู่ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ ทุกท่านที่ให้โอกาส และมอบทุนการศึกษาให้แก่พวกเราขอบคุณครับ

ที่มา : http://spmcnews.com/?p=2517

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 0 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก