ผู้บริหาร กฟน. ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
(8 สิงหาคม 2560) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กฟน. ร่วมถวายบังคมต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้านครหลวง
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก