กฟน. ปล่อยขบวนรถในกิจกรรม “สภฟ. อาสาสร้างสุขฯ เพื่อเด็กไทยบนดอยสูง” มอบลานกีฬาพร้อมเงินบริจาครวม 500,000 บาท


วันนี้ (4 มกราคม 2560) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) พร้อมด้วยนายคมสัน ทองศิริ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ การไฟฟ้านครหลวง จัดพิธีปล่อยขบวนรถในโครงการ “สภฟ. อาสาสร้างสุข ปันน้ำใจ มอบลานกีฬา เพื่อเด็กไทยบนดอยสูง” เพื่อมอบความสุขให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง กรมวิชาการเกษตร (แม่จอนหลวง) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย กฟน. ได้ร่วมบริจาคให้กับโครงการจำนวน 300,000 บาท และสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ร่วมบริจาค 200,000 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท
ที่มา : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3510 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก