กฟน.ร่วมกับนนทบุรี จัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการ นนทบุรี จังหวัดสะอาด
วันนี้ (5 พฤษภาคม 2561) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เข้าร่วมกิจกรรม "นนทบุรี : จังหวัดสะอาด ถนนหลักสะอาด @นครอินทร์" โดยมี  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  ตำบลบางขนุน  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  


กฟน. ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทราปราการ ให้ความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร รวมทั้งการเก็บป้ายโฆษณาเถื่อน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชที่เกี่ยวสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยดำเนินการตามเส้นทางถนนสายหลัก คือ ถนนนครอินทร์ ตั้งแต่เชิงสะพานพระรามห้า-วงเวียนพระรามห้า ตัดถนนราชพฤกษ์ (ระยะทางไป-กลับประมาณ 7 กิโลเมตร) ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวย  เพื่อทำให้ถนนนครอินทร์เป็นถนนสายหลักสะอาดได้อย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรม "ถนนหลักสะอาด" เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของจังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีถนนสายหลักหลายเส้นทางมีประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐรวมถึงภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ช่วยกันดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้สำเร็จต่อไป


ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด อยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ กฟน.ได้ทุกเขต หรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 หรือ แจ้งผ่าน MEA Smart Life ดาวน์โหลดที่ http://is.gd/KlyQKF  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของ กฟน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา : http://www.mea.or.th/content/detail/87/3717 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก