กฟน. ร่วมมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานอารยสถาปัตย์ดีเด่น พร้อมออกบูธโชว์นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นตัวแทนหน่วยงานร่วมคิกออฟ “Friendly Design มหาดไทยเพื่อสังคมและคนทั้งมวล” พร้อมร่วมเป็นเกียรติในการมอบป้ายประกาศเกียรติคุณ ให้แก่หน่วยงานที่มีสถานที่อารยสถาปัตย์ดีเด่น จากนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 ณ ฮอลล์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี

 

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร กฟน. เปิดเผยว่า กฟน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดย กฟน. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “กฟน. เติมฝัน ปันน้ำใจให้คนชราและคนพิการ“ ในโซนกระทรวงมหาดไทย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 3 ธ.ค. 2561 ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กฟน. จัดทำ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การเข้าถึงบริการด้านระบบไฟฟ้าของ กฟน. เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว ถือเป็นเทคโนโลยีการออกแบบ Friendly Design เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้น ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมแจกหนังสือการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในรูปแบบอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา และสินค้าของชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ที่ กฟน. สนับสนุนสินค้าในชุมชน นอกจากนี้ กฟน. ยังได้สนับสนุนกีฬาคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับวิถีชีวิตประชาชนในเมืองมหานคร รองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ที่มา : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4187 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก