การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า
เข้าร่วมกิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561 
หลักสูตรการอบรม ทดสอบ และสัมภาษณ์เพื่อประเมินขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร   ระดับ 1  (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

โดย กฟน. จะเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่อายุระหว่าง 18–60 ปี  ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ด้านอิเล็กทรอนิกส์ / ไฟฟ้า , มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างน้อย 3 ปี (มีหนังสือรับรองการทำงาน) และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จำหน่ายของ กฟน. (กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)   

ทั้งนี้ กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ประจำปี 2561  โดยเปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ www.mea.or.th , www.youngmea.com  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวง(เพลินจิต) เลขที่ 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 ในเวลา 08.00-15.00 น. หรือโทรสาร 0-2256-3532 หรืออีเมล warisa.pr@mea.or.th, nantawan.lam@mea.or.th   

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
ขั้นตอนการสมัครช่างไฟฟ้ามืออาชีพ
180124030450_3application01_new.pdf
เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
180118091628_3document_mea60.pdf
แบบ กพร.101
180118091724_3form101.pdf
แบบ กพร.201
180118091736_3form201.pdf
แบบ คร.10
180118091748_3form10.pdf
แบบแจ้งประสงค์อบรมช่างไฟมืออาชีพ กับ กฟน. 
180129193945_3appmea_new60.pdf
ตัวอย่างหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
180207205931_3experience.pdf


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก