กฟน. ประกาศรายชื่อ (ตัวจริง) ผู้เข้าอบรมและทดสอบฯ ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 2/2561 
ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2561
ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร


แบบ กพร.101
180416193839_3101.pdf
แบบ กพร.102
180416193906_3201.pdf
แบบ คร.10
180416193917_310.pdf
กำหนดการ
180416194146_3komnodkarn2-61.pdf
แผนที่การเดินทาง
180416194157_3map.pdf


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก