ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมและทดสอบฯ ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ รุ่นที่ 4/2561 
ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2561


ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ อาคารฝึกอบรม 2 ชั้น 2-3 ที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก