การไฟฟ้านครหลวง (กฟน) 
ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
เข้าร่วมสัมมนา 
“ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า และการใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น ครั้งที่ ๔” 
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ของ กฟน. 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) 


ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการกิจกรรมและแผนที่การเดินทางได้ที่นี่
171011222113_3timeline-mea4.doc 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก