เชิญน้องๆร่วมกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น Cover เพลง Youngmeaดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064151_301YoungMEAAcoustic.mp3
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064201_301YoungMEAGuitarSolobacking.mp3
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064225_302YoungMEABackingtrack.mp3
ดาวน์โหลดเพลงได้ที่นี่
180622064235_302YoungMEA.mp3
เนื้อเพลง
180622075158_3YoungMEA2ndLyric.docx
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 คน
   
รหัส ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ตอบคำถาม
00025821 สาธิดา วิเศษจันทร์ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
06107003 บัณฑิตา สุวรรณบุผา โรงเรียนอุเทนพัฒนา
5905023 อัญชลีพร ห่วงศร วัฒโนทัยพายัพ
6107003 วรเชษฐ์ โลเกตุ โรงเรียนเสนา
5909003 ชฎารัตน์ วิชชาริยนุกูล สารสาสน์วิเทศศึกษา
5810001 ชลพล ศรีชาเยช โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
5909004 ชวกร วิชชาริยนุกูล สารสาสน์วิเทศศึกษา


 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก