นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ.ประเมินว่า โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในปี 2560 จะอยู่ที่ 874 เมกะวัตต์ ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะ รับซื้อ 1,000 เมกะวัตต์ จากโครงการโซลาร์ฟาร์มสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ระยะที่ 2 กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม 219 เมกะวัตต์ ในส่วนของหน่วยงานราชการ สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้เพียง 100 เมกะวัตต์ จากโควตา 400 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีเงินลงทุนผ่านการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่ 4.37 หมื่นล้านบาท หรือ 50 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็น 1.โครงการโซลาร์ฟาร์มหน่วยงาน ราชการและสหกรณ์ฯ 219 เมกะวัตต์ 2.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (ไฮบริด) แบบสัญญาเสถียร (เฟิร์ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) หรือเอสพีพีไฮบริดเฟิร์ม 300 เมกะวัตต์ 3.โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน ไฮบริดแบบสัญญาผลิตไฟฟ้าเสถียรชั่วคราว (เซมิ-เฟิร์ม) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก(วีเอสพีพี) หรือ เอสพีพีไฮบริด เฟิร์ม 269 เมกะวัตต์ และ 4.โครงการผลิต ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ(ไบโอแก๊ส)ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ 8 เมกะวัตต์ และ 5.โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน 78 เมกะวัตต์

สื่อ : กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์ 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก