การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดระบบ Smart Micro Grid แห่งแรกของประเทศ “บ้านขุนแปะ” ควบคุมไฟฟ้าพลังน้ำ-แสงอาทิตย์-แบตเตอรี่ โมเดลนำร่องชุมชนพึ่งพาตนเอง


นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดเผยในพิธีเปิดระบบไฟฟ้า Smart Micro Grid บ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2560 ตอนหนึ่งว่า พื้นที่บ้านขุนแปะได้นำระบบไฟฟ้าแบบ Smart Micro Grid มาใช้ควบคุมการจ่ายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบสำรองไฟด้วยแบตเตอรี่ ทำให้พื้นที่แห่งนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอสำหรับใช้ในพื้นที่โดยไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้าที่ส่งมาจากภายนอก ถือเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการระบบ Smart Micro Grid แห่งแรกของประเทศ

ทั้งนี้ ระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะ ซึ่งมีขนาดชุมชนประมาณ 500 หลังคาเรือน เป็นระบบไฟฟ้าแบบ Smart Micro Grid อย่างสมบูรณ์ ทำงานในโหมดแยกตัวอิสระ (Islanding) หรือโหมดเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าหลัก (Grid Connected) ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าได้จากระยะไกล เป็นโครงการ Smart Micro Grid แห่งแรกของประเทศไทย และจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ Smart Micro Grid ในพื้นที่อื่นๆ โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Smart Micro Grid รวมทั้งเป็นพื้นที่นำร่องในการวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้าในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนต่อไปในอนาคต

นายเสริมสกุล กล่าวว่า กฟภ.ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากที่บ้านขุนแปะ ตั้งแต่ปี 2532 เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะและชุมชนใกล้เคียงจำนวน 10 หมู่บ้าน โดยไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายหลักของ กฟภ. ดังนั้นการจ่ายไฟฟ้าจึงขึ้นกับปริมาณน้ำในแต่ละปี และด้วยระยะทางที่ไกลมีปัญหาไฟตกไฟดับ ต่อมาในปี 2541 กฟภ.จึงปรับปรุงการจ่ายไฟในพื้นที่ให้มีความมั่นคงมากขึ้น ด้วยการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 56 กิโลวัตต์ และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 7.3 กิโลวัตต์

“เมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาด 96 กิโลวัตต์ที่ใช้อยู่เดิม ทำให้พื้นที่นี้มีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 159 กิโลวัตต์ และเป็นจุดเริ่มต้นของระบบไฟฟ้าแบบ Micro Grid หรือระบบไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีแหล่งผลิตไฟฟ้าของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าหลัก” นายเสริมสกุล กล่าว

นายเสริมสกุล กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นในปี 2553 กฟภ.ได้ดำเนินการการก่อสร้างระบบจำหน่ายจ่ายไฟเข้าพื้นที่เพื่อเสริมความมั่งคงระบบไฟฟ้า และในปี 2560 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) พัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่บ้านขุนแปะให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ด้วยการพัฒนากังหันพลังน้ำประสิทธิภาพสูง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 100 กิโลวัตต์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟ (Micro Grid Controller) พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานขนาด 100 กิโลวัตต์ชั่วโมง


ที่มา : https://greennews.agency/?p=16129 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก