เรียนรู้ ป่าชายเลนที่ วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี


ในวนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นั้นมีทางเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลน ซึ่งมีสะพานไม้ทอดยาวให้เดินชมราวๆหนึ่งกิโล เพื่อให้ได้ศึกษาธรรมชาติได้เข้าถึงธรรมชาติสวยๆ ศึกษาต้นโกงกางและสัตว์ที่ได้อาศัยอยู่ในป่าโกงกาง เดินชมทิวทัศน์รอบๆป่าโกงกาง มีจุดชมวิวสวยๆให้ขึ้นไปดู เหมาะสำหรับไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกได้ และแหล่งความรู้เกี่ยวกับสัตว์ได้อ่านกันมีทั้งปู ปลา หอย ให้เราได้ความรู้เรื่องระบบนิเวศของป่าชายเลน

บรรยากาศ วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี
บรรยากาศ วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อากาศจะสดชื่นมากมีป่ารอบๆ มีสัตว์เล็กๆให้ดูเวลาเดินจะรู้สึกน่าสนใจ กวาดสายตายไปรอบๆจะรู้สึกสบายตา เสมอปลอดโปร่งเพราะอยู่ใกล้ธรรมชาติ มีจุดชมวิวให้บันทึกภาพทั้งเป็นศาลาให้นั่งพักบันทึกภาพวิว และมีจุดชมวิวที่เป็นหอคอยวิวจะสวยมากเพราะเห็นภาพจากมุมสูง

การเดินทาง วนอุยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จากทางแยกบายพาส ชะอำ-ปราณบุรี พอถึงสามแยกถนนเพชรเกษมก่อนเข้าปราณบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอหัวหิน อีกประมาณ 8 กิโลเมตร หลักกิโลเมตรที่ 246 (บ้านหนองหอย) จะมีทางแยกขวามือ มีป้ายบอกทางเข้าไปวนอุทยาน 4 กิโลเมตรที่มา : http://www.trippranburi.com/ 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก