รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม Young MEA Volunteer หรือ “เยาวชนอาสาของการไฟฟ้านครหลวง”

ขอเชิญเยาวชน ที่มีใจรักทำกิจกรรมเพื่อสังคม ที่เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกว่า 100,000 บาท 

วิธีเล่นเกม 15 คำถามชิิงรางวัล 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก
COPYRIGHT © 2014 YOUNG MEA. ALL RIGHTS RESERVED. BEST VIEW 1024*768 PIXEL, IE BROWSER
เยาวชน อนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ประหยัดไฟ โดย การไฟฟ้านครหลวง