ระยะเวลาการย่อยสลายของวัสดุแต่ละประเภทในธรรมชาติ จะมีระยะเวลาต่างกันไป ในการเข้าป่าเรามักจะพบวัสดุที่คนทิ้งไว้ หรือบางครั้งเราก็มีการทิ้งเสียเอง โดยเข้าใจว่าวัสดุนั้น ๆ สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้โดยง่าย เช่น เปลือกส้มที่นิยมนำเข้าไปทานจะมีอายุการย่อยสลายถึง 6 เดือน ลองมาดูกันว่าวัสดุแต่ละประเภทใช้เวลาในการย่อยสลายมากน้อยเพียงใด ข้อมูลนี้อาจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดในการทิ้งขยะในป่าก็ได้

วัสดุระยะเวลาย่อยสลาย
ผ้าฝ้าย1-5 เดือน
เศษกระดาษ2-5 เดือน
เชือก3-14 เดือน
เปลือกส้ม6 เดือน
ผ้าขนสัตว์1 ปี
ถ้วยกระดาษเคลือบ5 ปี
ไม้13 ปี
ก้นกรองบุหรี่15 ปี
รองเท้าหนัง25-40 ปี
กระป๋องอลูมิเนียม80-100 ปี
กระป๋องเหล็ก100 ปี
ขวดพลาสติก450 ปี
ถุงพลาสติก450 ปี
โฟมไม่ย่อยสลาย ควรหลีกเลี่ยง
ขวดแก้วชั่วกัลปวสาน

ขอบคุณที่มา:
http://www.mrbackpacker.com/tips/tip_19.html">
เลือกรูปทั้งหมด
23237
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก