ระดับคะแนนสะสมสูงสุด
โพสต์บทความมากสุด
คะแนนสูงสุดประจำเดือน
สมาชิกมาใหม่

Thitima067
ธิติมา

potavesak
ทวีศักดิ์


น.ส. ศิริลักษณ์


นางสาวอารียา


นางสาวโชติกา


นางพรนิภา


นางวันเพ็ญ


นางเบ็ญจมาศ


นางสาวนวลจันทร์


นางสาวภัทรวดี


นางมนชนก


นายอทิเดช


ทวีศักดิ์


วาณี


ธันยพร


กลทรรศ


นางสาวอรปภา


สิปปภาส


วรรณพร


รวิพร


ภูริทัต


ภัคจิรา


พรรณิภา


ปาณิศา
สุขสันต์วันเกิด เพื่อนคนพิเศษ

สุขสันต์วันเกิด เพื่อนคนพิเศษ
สำหรับน้องที่เกิดวันที่ 15 ธันวาคม
นี้ค่ะ
ทางพี่ๆ ทีมงานทุกท่าน ขออวยพรให้น้องๆ จากใจจริง
   
"ขอเดชะคุณพระศรี   รัตนตรัย
จงคุ้มภัย  สารพัด ขจัดผลาญ
อายุมั่น  ขวัญยืน ชั่วกาลนาน
มงคลวาร  วันเกิด ประเสริฐเอย"
   
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก