กฟน. ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง คว้า5รางวัลรัฐวิสาหกิจ


ชือแสดง
ชื่อ :
วันที่ : 2011-01-31 09:55:26
ผู้อ่าน : 6994
ตำแหน่ง : น้องใหม่
การไฟฟ้านครหลวงรับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2552  จำนวน รางวัล
1.
เกียรติยศการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
2.
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
3.
ผู้นำองค์กรดีเด่น
4.
การดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5.
ชมเชยด้านนวัตกรรม

ความสำเร็จ และความภาคภูมิใจในรางวัลอันทรงเกียรตินี้ คือ กำลังใจ
และคำมั่นสัญญา ที่การไฟฟ้านครหลวงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าและงานบริการ
สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง


 
IP:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
previous << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> next
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก