เพียงแค่คุณเสนอ กฟน.ช่วยสนับสนุน


ชือแสดง new_lanla
ชื่อ : นิรุชา
วันที่ : 2012-04-27 17:04:04
ผู้อ่าน : 3005
ตำแหน่ง : ร้อยตรี

มีคน มีความคิด มีแผนงาน
มารับทุนไปสร้างฝันให้เป็นจริง
กับการไฟฟ้านครหลวง ปี 4

การไฟฟ้านครหลวงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อใช้ในกิจกรรมนำเยาวชนร่วมปลูกป่าชายเลนให้กับสถานศึกษา
จำนวน 30 ทุน ทุนละ 30,000.- บาท รวม 900,000.- บาท
ตามโครงการ " ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง "


สถานศึกษาใดมีความสนใจที่จะจัดกิจกรรมนำเยาวชนปลูกป่าชายเลน
ขอให้เขียนวัตถุประสงค์และสิ่งที่คาดหวังจากโครงการ " ป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง "

ส่งมาที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 17 การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
30
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
ตั้งแต่วันนี้  ถึงวันที่  30 มิถุนายน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 - 2256 - 3732


หมายเหตุ  การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณามอบเงินให้กับสถานศึกษาตามความเหมาะสม

และถือเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของการไฟฟ้านครหลวง

 

IP:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
previous << 1 2 3 4 >> next
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก