ร่วมกิจกรมเลือกคลิปที่ชอบพร้อมบอกเหตุผล "ปลั๊กพ่วงเจ้าปัญหา"


ชือแสดง น้องไฟฟ้า
ชื่อ : วราภรณ์
วันที่ : 2017-03-16 02:24:35
ผู้อ่าน : 329
ตำแหน่ง : น้องใหม่


USER:https://www.youtube.com/watch?v=HQB_o0skZOs

เหตุผลที่ชอบคลิป "ปลั๊กพ่วงเจ้าปัญหา" คือ

ในปัจุบันของเรามีปลั๊กพ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ซึ่งในขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลเสียและอันตรายจากการใช้ปลั๊กพ่วงมากขึ้น เนื่องจากคุณภาพของสายพ่วงที่มีเต้ารับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ นั้นมาตรฐานของอุปกรณ์ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยได้100% อันตรายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือร้ายแรงจนถึงอันตรายต่อชีวิต และอาจเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง

   ดังนั้นการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงจึงควรเลือกให้ดี  ซึ่งในคลิปได้พูดถึงอันตรายของการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานเเละการเลือกซื้อปลั๊กพ่วงโดยดู 5 จุด โดยอย่างเเรกคือดูว่าปลั๊กพ่วงนั้นต้องมีฟิวส์หรือเบรกเกอร์ 2.ต้องมีสวิตซ์ปิด-เปิด เพื่อเเจ้งสถานะการใช้งาน 3.ต้องเต้ารับสามรูและมีช่องปิดรู 4.สายไฟต้องมาตรฐานมอก.ขนาดสายขั้นต่ำ1ตร.มม. และ 5.เต้าเสียบของปลั๊กพ่วงต้องมี3ขา และนอกจากนั้นได้กล่าวถึงการวิธีใช้ปลั๊กที่ถูกต้องอีกด้วย

     ซึ่งคลิป"ปลั๊กพ่วงเจ้าปัญหา"ได้บอกถึงวิธีการใช้ปลั๊กพ่วง การเลือกซื้อ เเละได้สุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย อีกทั้งยังข้อมูลที่ได้มานั้นยังเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่ายอีกด้วย

   

   

        
IP: 202.28.63.90
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก