ปักเสาในน้ำ


ชือแสดง kun chosan
ชื่อ : กัณฑ์
วันที่ : 2017-03-22 11:32:55
ผู้อ่าน : 764
ตำแหน่ง : สิบเอก


              การปักเสาและพาดสายไฟฟ้าในน้ำในพื้นที่ท่ี่ให้บริการเป็นแม่นำ้ลำคลอง และมีบ้านหรือหน่วยงานที่อยู่ริมแม่น้ำ จะได้มีไฟฟ้าไว้ใช้ในเวลากลางคืนและเวลาทำงาน และมีแสงส่องสว่างทางนำ้ได้อีกด้วย และเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพราะต้องให้ความสำคัญการปักเสาลงน้ำซึ่งยากกว่าบนบก และลองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ ซึ่งยังมีประชาชนที่อยู่อีกจำนวนมาก    จึงต้องมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปักเสาสายในน้ำและบำรุงรักษาระบบที่จำหน่ายต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ และพี่ๆๆสามารถขับเรือได้ และพี่ยังสามารถทำงานต่างๆๆ แทนกันได้อีกด้วย กว่าจะปักเสาไฟฟ้าได้ต้องตลอดสภาพนำ้   พิจารณาสิ่งแวดล้อมรอบข้าง และถ้าเกิดน้ำท่วมสูงก็ต้องไปเปลี่ยนมาตรามิสเตอร์อีกเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่บ้านและหน่วยงานริมแม่น้ำลำคลอง และสถานที่ปฏิบัติงานทุกอย่างต้องศึกษาอย่างรอบคอบเพราะต้องลงไปในนำ้ด้วยก็จะต้องว่ายนำ้เป็นด้วยนะครับ และต้องสามัคคีกันทำงานจึงจะสำเร็จได้  พี่การไฟฟ้าสามารถทำได้หลายอย่างจริงๆๆ
เหตุผลที่ชอบบทความนี้เพราะ ชมคลิปการทำงานของพี่ๆการไฟฟ้าแล้วน่าทึ่งและต้องมีความชำนาญถึงจะทำได้ครับ เพราะการปักเสาลงในแม่น้ำลำคลองไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับ   ต้องขอขอบคุณพี่ๆการไฟฟ้าทุกท่านที่ให้ทราบถึงการทำงานของการปักเสาไฟฟ้าในนำ้และที่ทำให้พวกเราได้มีไฟฟ้าใช้ในทุกวันนี้ครับ


IP: 203.157.42.242
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก