เลือกคลิปที่ชอบ "รถยนต์ไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาด"


ชือแสดง Plant
ชื่อ : ชฎารัตน์
วันที่ : 2017-03-22 16:12:30
ผู้อ่าน : 465
ตำแหน่ง : สิบโท


      ชอบคลิปรถยนต์ไฟฟ้าและอยากให้มีการผลิตรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ในท้องถนนโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมาก ๆ เนการช่วยประหยัดพลังงานน้ำมันได้สูงมาก ซึ่งนับวันพลังงานเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงจากการใช้ของมนุษย์และอาจจะหมดลงไม่เหลือให้มนุษย์ได้ใช้ก็เป็นได้ หากพวกเราไม่ช่วยกันประหยัดในวันนี้ อนาคตก็คงไม่ต้องพูดถึงและหากเรายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยยิ่งแล้ว ธรรมชาติไม่สามารถสร้างและผลิตพลังงานมาให้เราได้ใช้อย่างเพียงพอและสุขสบายเป็นแน่  รถยนต์ไฟฟ้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะไม่เกิดการเผาไหม้เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    หากมีการนำรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าออกมาใช้เสมือนความฝันที่เป็นจริง เราคงใช้รถประเภทนี้อย่างมีความสุข รถพลังงานไฟฟ้าที่การไฟฟ้านำเสนอนั้นเป็นรถที่ไม่ยุ่งยากต่อการชาร์ทเพียงชาร์ท 1 ครั้งก็สามารถขับไปได้ไกลเป็นร้อยกิโล อีกทั้งสถานีที่ให้บริการในการชาร์ทไฟนั้นมีมากเพียงพอต่อการขับรถใช้ชีวิตในเมืองและปริมณฑล เป็นรถที่เหมาะขับในเมืองและปริมณฑลเช่นกันค่ะ คันกระทัดรัด ขับง่าย จอดง่าย เหมาะกับสภาพการจราจรในกรุงเทพฯมากค่ะ ยิ่งนับวันจำนวนรถที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่าท้องถนนที่มีอยู่ทำให้เกิดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อคิดแล้วก็อดรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อใดที่การไฟฟ้านำรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าออกมาใช้จะต้องมีคนที่เห็นด้วยและซื้อมาใช้ขับอย่างแน่นอน เพราะทุกวันนี้มนุษย์เริ่มตระหนักถึงการใช้พลังงานให้ประหยัดและน้อยลง เริ่มเห็นความสำคัญของสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้ว คงเป็นการดีมากที่ได้นำรถพลังงานไฟฟ้าออกมาใช้ โลกเราคงมีความสวยงามมากขึ้นทีเดียว 
     มนุษย์ก็จะได้อยู่อย่างมีความสุขเพราะสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะ




IP: 118.173.243.15
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก