เลือกคลิป รักนี้ไม่มีช็อต EP.2 ตอน ปลั๊กพ่วงเจ้าปัญหา


ชือแสดง chanii
ชื่อ : ชนิกานต์
วันที่ : 2017-03-22 23:34:31
ผู้อ่าน : 416
ตำแหน่ง : น้องใหม่


เหตุผลที่ชื่นชอบคลิปวีดีโอ รักนี้ไม่มีช็อต EP.2 ตอน ปลั๊กพ่วงเจ้าปัญหา เพราะว่าในปัจจุบันคนเรานิยมใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ Notebook เป็นต้น มือถือนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างนึง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่สร้าง           ความสะดวกสบายอย่างมาก นอกจากจะใช้สื่อสารกันแล้ว ยังสามารถดูหนัง ฟังเพลง                   หรือเล่นอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่ายขึ้น แต่ถึงแม้โทรศัพท์มือถือจะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน สมมุติว่าถ้าแบตโทรศัพท์มือถือเราหมด จำเป็นต้อง ชาร์จแบตระหว่างการทำกิจกรรมบนมือถือ เช่น แชทกับเพื่อน ดูหนัง เป็นต้น ทำให้เราต้อง           ชาร์จแบตไปด้วยเล่นไปด้วย จึงอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ เราจึงไม่ควรเล่นโทรศัพท์มือถือ       ขณะชาร์จแบต นอกจากนี้ถ้าเราเกิดใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตราฐานแล้วเสียบชาร์จไฟหลายๆอย่างพร้อมกันก็จะยิ่งทำให้เกิดอันตรายได้ง่าย เนื่องจากใช้ไฟจำนวนมากจนเกินไป การเลือกซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตราฐานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก แต่แน่นอนว่าการเลือกซื้อปลั๊กไฟที่ดีและมีมาตรฐานย่อมมีราคาค่อนข้างสูง คนจึงมักนิยมซื้อของที่มีราคาถูกมาใช้แทนเพราะถือคติที่ว่า ของราคาถูกก็ใช้ได้เหมือนกัน จะซื้อของแพงไปทำไม ถ้าไม่เกิดอันตรายอย่างที่เห็นในข่าวบ่อยๆ คนเรามักจะไม่ตระหนักถึงความสำคัญ ดิฉัน จึงชอบคลิปนี้ เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่าง ทั้งในเรื่องการใช้ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตราฐานและเสียบชาร์จไฟมากๆอาจจะทำให้ไฟช็อต การใช้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในขณะที่ชาร์จไฟอยู่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นได้  นอกจากนี้ในคลิปวีดีโอนี้ยังสอนวิธีการเลือกใช้ปลั๊กไฟที่ดีและมีมาตราฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วยIP: 125.25.170.17
 
 
RSSส่งหน้านี้ถึงเพื่อนพิมพ์บันทึก